Od września 2014 Studenci US mają możliwość przygotowania się
w ramach lektoratu do uzyskania Certyfiaktu Goethe – Institut na poziomie B2.

Goethe Institut jezt uznaną na całym świecie instytucją w zakresie nauki i
programownia języka niemieckiego. Aktualnie Instytut posiada ponad 150 placówek
w 94 krajach.

Certyfikaty Goethe Institut są uznawane na całym świecie i cenione przez
pracodawców oraz inne instytucje edukacyjne w wielu krajach jako świadectwo
kwalifikacji.

Przygtowanie do egzaminu w ramach lektroatu realizowane jest 2 semestry,
Zapisy i opłaty dla studentów US odbywają się w Sekretariacie ACKJ.

Terminy sesji egzaminacyjnej:
http://www.goethe.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=69

Koszt egzaminu: 480 zł

Miejsce sesji egzaminacyjnej: Centrum Egzamiancyjne Goethe Institut –
ul. Mickiewicza 47, Szczecin

Dodatkowe materiały – księgozbiory niemieckojęzyczne – dostępne w
Bibliotece Goethe – Institut na ul. Podgórnej w Szczecinie lub on-line
www.goethe.de/polen/onleihe

Możliwość określenia poziomu za pomoca testu online i szczegółowe informacje:
www.goethe.szczecin.pl
lub w C.E. Goethe Institut ul Mickiewicz 47.
Centrum oferuje możliwość przygotowania do egzaminu na innych poziomach znajomości
języka niemieckiego.