TEST IELTS – Twoja przepustka do międzynarodowego sukcesu
Myślisz o studiach w języku angielskiem w kraju lub zagranicą
albo pracy w międzynarodowej firmie? Kluczem do sukcesu jest IELTS,
test wymagany przez większość liczących się na świecie ośrodków akademickich i pracodawców.

IELTS to najpopularniejszy obecnie test z języka angielskiego,
do którego co roku przystępuje ponad 2 mln kandydatów.
Na świecie ma już ugruntowaną pozycję i ogromną uznawalność.
Jako kryterium językowe stosowany jest przez ponad 9 tys. instytucji.
Jeśli ktoś rozważa studiowanie w języku angielskim, to IELTS jest właśnie dla niego,
ponieważ wymagają go od swoich przyszłych studentów najbardziej renomowane uniwersytety,
takie jak University of Cambridge, University of Oxford, Yale, Harvard, Princeton, czy MIT.
Poza uczelniami, IELTS jest także wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych m.in. przez
Coca Cola Inc, Emmerson Direct Communication, Shell International i niektóre oddziały Ernst & Young.
Rośnie także liczba polskich uczelni oraz instytucji wpisujących go na listy uznawalności
a także liczba kandydatów nim zainteresowanych. W tej chwili egzamin ten uznają już m.in.
Politechniki w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Gdańsku i Łodzi; SGGW; UJ, UMCS, Uniwersytety:
Łódzki, Szczeciński i Wrocławski oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Jak wygląda IELTS?
IELTS jest testem poziomującym, który nie wymaga od zdającego wstępnej oceny znajomości języka
– to test określa jego poziom na 9-cio stopniowej skali. Test IELTS nie zawiera także części gramatycznej.

IELTS składa się z czterech części:
1.Test zaczyna się od Listening’u (Rozumienie ze słuchu) – należy udzielić odpowiedzi na 40 pytań w czasie 30 minut.
Dodatkowo kandydat dysponuje 10 minutami na przeniesienie odpowiedzi na specjalny arkusz.
2.Reading (Czytanie) – 40 pytań na 60 minut.
3.Writing (Pisanie) – 2 zadania (jedno na 150, a drugie na 250 słów) i 60 minut.
Zaleca się by na zadanie na 150 słów przeznaczyć około 20 i a na zadanie drugie 40 minut.
4.Speaking (Mówienie) trwający od 11 do 14 minut. To rozmowa w formacie 1:1 pomiędzy egzaminatorem a kandydatem,
która zaczyna się od pytań „przełamujących lody” (np. o rodzinie czy szkole) a przechodzi w bardziej rozbudowaną
wypowiedź kandydata na konkretny temat. Dla pewności oceny całość jest nagrywana, dzięki czemu w razie potrzeby nagranie można odtworzyć.
Co charakterystyczne, IELTS jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.
Wybór danej wersji jest uzależniony od Twoich potrzeb lub wymogów stawianych przez instytucję,
na prośbę której przystępujesz do testu. Różnice między tymi modułami przedstawia poniższy rysunek.
Część słuchowa i ustna nie różnią się od siebie. Zadania są zróżnicowane w części Czytanie i Pisanie:

Wyniki IELTS
IELTS ocenia znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach. W przypadku tego testu nie ma ocen typu „zdany” – „niezdany”.
Kandydat otrzymuje wynik na skali od 0 do 9 za każdą z czterech części testu osobno oraz uśredniony wynik całkowity.
Wyniki IELTS dostępne są już 13 dnia od daty testu pisemnego IELTS.
Wyniki można wówczas sprawdzić na stronie internetowej i otrzymać smsem.
W dniu publikacji wyników są one także wysyłany do kandydatów pocztą w formie papierowego dyplomu, tzw. Test Report Form.
Każdy kandydat otrzymuje jeden egzemplarz Test Report Form (TRF).
Dodatkowo, 5 dodatkowych egzemplarzy TRF British Council wysyła do instytucji takich, jak uniwersytety,
biura imigracyjne itp., których adresy zostały wskazane przez kandydataw czasie rejestracji lub
zgłoszone w ciągu dwóch lat od daty testu, czyli tak długo jak ważne są wyniki IELTS.

Ważność wyniku IELTS
Instytucje zwykle nie honorują wyników starszych niż 2-letnie.
Gdzie można zdawać IELTS?
W Polsce sesje IELTS, przygotowywane przez British Council, odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w 10 miastach Polski
(Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Wrocław)
a dodatkowo w tzw. sesjach zamkniętych organizowanych na terenie tzw.
British Council IELTS Poland Test Venue, jakim jest m.in. ACKJ w Szczecinie.

Cena testu IELTS
IELTS kosztuje 710 zł
W cenie tej poza samym testem zawarte jest także 6 kopii dyplomów z wynikami
(1 dla kandydata, 5 wysyłane do wskazanych instrutucji na całym świecie).
Ponadto każda zarejestrowana na IELTS osoba otrzymuje dostęp do 30 godzin
kursu online Road to IELTS, który pomaga w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu.

Jak zapisać się na test IELTS?
Na test zapiszesz się bez wychodzenia z domu,
ponieważ rejestracja jest elektroniczna na stronie:
www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts/rejestracja

Jak przygotować się do testu IELTS?
Pomocne i bezpłatne materiały przygotowujące do IELTS znaleźć można na następujących stronach internetowych:
•Strona TakeIELTS with the British Council, zakładka Prepare for your test: http://takeielts.britishcouncil.org/prepare
•Strona IELTS.ORG: http://ielts.org/test_takers_information/how_do_i_prepare.aspx
•Strona LearnEnglish British Council: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts
•Portal Edulandia.pl: www.edulandia.pl/edulandia/0,124851.html
•Portal Wiedzy Onet.pl: http://portalwiedzy.onet.pl/8149,tematyczne.html

Ponadto, do dyspozycji kandydatów IELTS jest kurs on-line Road to IELTS.
10 pierwszych godzin tego testu jest darmowych dla wszystkich zainteresowanych.
Kolejne 20 zyskują kandydaci zarejestrowani na test IELTS.
Kurs dostępny jest na stronie: www.roadtoielts.com/testdrive/
Road to IELTS, którego autorem jest British Council,
to popularny kurs internetowy pomocny w samodzielnym przygotowaniu się do IELTS, bogaty w:

•internetowe materiały przygotowujące do obu modułów IELTS, tj. Academic i General Training.
•praktyczne e-booki z ćwiczeniami przygotowującymi do wszystkich czterech części testu.
•przykładowe nagrania części ustnej IELTS, zawierające wskazówki przekazane przez kandydatów.
•samouczki przygotowane przez nauczycieli, pełne porad o tym co robić a czego unikać w czasie testu.
•ćwiczenia na rozwiązywanie testu na czas.
•zakładkę „My progress” , gdzie można porównywać swoje wyniki IELTS z wynikami innych kandydatów na całym świecie.