CHWILOWO NIE JEST PROWADZONY NABÓR NA PONIŻSZY KURS 3 JĘZYKÓW:
Kurs równoległego nauczania trzech języków:
– hiszpańskiego,
– portugalskiego,
– francuskiego.

Kurs prowadzony od poziomu zerowego do poziomu przynajmniej B1
w zakresie wymienionych trzech języków:
– hiszpańskiego (drugi język świata po chińskim pod względem liczby użytkowników);
– portugalskiego (język oficjalny w Portugalii i Brazylii, Brazylia zaczyna być zaliczana do potęg gospodarczych świata);
– francuskiego (jeden z trzech ‘oficjalnych’ języków Unii Europejskiej, język kultury i dyplomacji).

Założono (i zostało to potwierdzone eksperymentalnie), że minimalnym
poziomem, który powinien osiągnąć przeciętny uczestnik Kursu
Synoptycznego, jest poziom B1. Student zdolny i bardzo pracowity
może osiągnąć nawet poziom C1; jest to poziom
wymagany od licencjata filologii obcej w zakresie studiowanego języka głównego.

Dla porównania metodami obecnie powszechnie stosowanymi –
metodami tradycyjnymi – poziom B1 osiąga się najwcześniej po 360
godzinach kursu (poziom B2 po 480 godzinach, poziom C1 po 600
godzinach). Zatem osiągnięcie poziomu B1 w zakresie trzech
języków metodami obecnie powszechnie stosowanymi
wymaga = 3 (języki) x 360 (godzin) = 1080 godzin
(poziom B2 wymaga odpowiednio więcej czasu: 3 x 480 = 1440 godzin,
poziom C1 – 3 x 600 = 1800 godzin). Oznacza to, że kurs równoległego
nauczania trzech języków (Kurs Synoptyczny) jest przynajmniej cztery razy bardziej efektywny.
Przy założeniu, że poziomem docelowym jest B2, efektywność ta wzrasta do ponad pięć razy.

Kurs Synoptyczny prowadzony jednocześnie po polsku i angielsku w oparciu o Metodę Synoptyczną.

Metoda Synoptyczna została opracowana przez dra Piotra Wahla;
polega na równoległym nauczaniu trzech lub czterech języków
spokrewnionych ze sobą. Metoda Synoptyczna została:
– zastosowana do języków romańskich w dwutomowym podręczniku
(jest to podstawowy podręcznik na opisywanym tu Kursie Synoptycznym);
– przetestowana na dwóch kolejnych grupach studenckich.

Cały Kurs Synoptyczny obejmuje 270 godzin zajęć z wykładowcą
(wykładowcą jest twórca Metody). Zajęcia odbywają się w cyklu
dwóch spotkań tygodniowo. Każde spotkanie obejmuje trzy godziny wykładowe:
16:00 – 17:30 dwie godziny wykładowe
17:30 – 17:45 przerwa
17:45 – 18:30 trzecia godzina wykładowa

Cały Kurs Synoptyczny (270 godzin) podzielono na trzy semestry; w każdym semestrze jest 90 godzin zajęć.

Pierwszy semestr Kursu Synoptycznego jest tożsamy z semestrem
letnim roku akademickiego 2012/2013. Dwa kolejne semestry
Kursu Synoptycznego zostaną przeprowadzone w roku akademickim 2013/2014.

Miejsce zajęć: siedziba Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ), ul. Wawrzyniaka 15, sala numer 107.

Początek zajęć – informacje w przygotowaniu, prosimy o kontakt z Biurem ACKJ.

Wszystkie materiały potrzebne do nauki uczestnik otrzyma w formie skserowanej, nie musi zatem kupować żadnych podręczników.

Cena pierwszego semestru (90 godzin) = 1400 zł.

Kwota 1400 jest zapłatą za usługę polegającą na doprowadzeniu
uczestnika w 90 godzin do poziomu przynajmniej B1 w zakresie trzech języków.
Ta sama usługa realizowana metodami tradycyjnymi wymaga przynajmniej 1080 godzin.

Uczestnicząc w Kursie Synoptycznym, odnosi się znaczące korzyści (patrz: tabelka):
– za kurs tradycyjny prowadzący do poziomu A1 w zakresie 3
języków trzeba by zapłacić 2880 zł (średnia cena jednej godziny to 8 złotych, 8 x 360 = 2880) -zysk finansowy;

– na kursie tradycyjnym trzeba by spędzić 360 godzin – zysk w
postaci oszczędności czasu;

– jest się zmuszonym do nauki trzech języków.