mgr Lucyna Smędzik

1. Korekta książki „Język rosyjski – prościej, jaśniej”, H. Stelmach, Wydawnictwo Interbook, Szczecin 200 r.
2. E. Malitowska, H. Stelmach, L. Smędzik. Skrypt „Język rosyjski – wybór tekstów wraz z ćwiczeniami dla studentów kierunków
pedagogicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002 r.
3. Artykuł „Style kierowania” – Szczeciński miesięcznik pedagogiczny „Dialogi” – nr 4, 2003 r.
4. Artykuł „Анализ учебника Встреча 3 для начинающих обучение в средней школе на основе избранных лингвокультурологических аспектов” w zbiorze prac naukowych Русистика и Современность
(Rusycystyka a Współczesność) Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2003 r.
5. Artykuł „Лингвокультурологические аспекты, выступающие в учебнике Встреча 2 для начинающих обучение в средней школе” w
zbiorze prac naukowych „Świat Słowian w języku i kulturze – IV- Językoznawstwo”, Uniwersytet Szczeciński, 2003 r.
6. Artykuł „Sposoby prezentacji i utrwalania słownictwa w sferze etykiety językowej na podstawie podręcznika „Nowyje wstrieczi 2” dla rozpoczynających naukę w liceach i technikach”, w zbiorze prac naukowych Studia Rossica Posnaniensia XXXI, UAM 2003 r.
7. Artykuł „Культура через язык, язык через культуру – значение взаимодействующих аспектов лингвокультурологии в процессе обучения иностранным языкам”, w Pracach naukowych Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej nr 38,
(Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego), 2004 r.
8. Arykuł „Komunukacyjne kształcenie obcojęzyczne oparte na koncepcjach programowych nauczania języka rosyjskiego i niemieckiego
w szkole polskiej”, w zbiorze prac naukowych Studia Rossica Posnaniensia XXXII, UAM 2005 r.
9. Artykuł „Założenia projektu Rady Europy a wybór podręcznika w nauczaniu języka obcego” w materiałach z konferencji zorganizowanej
przez Szkołę Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego Docendo Discimus, 2007 r.
10. Artykuł „Стиль жизни молодого россиянина, представленный в тематических материалах учебника Новые встречи” – w druku w zbiorze prac naukowych Studia Rossica Posnaniensia, 2010 r.

11.

Mamy ogromną przyjemność poinformować o zdobyciu zaszczytnego miejsca naszego pracownika dydaktycznego starszego wykładowcy mgr Lucyny Smędzik w XIII Międzynarodowym Konkursie  Puszkinowskim organizowanym przez Rząd Moskwy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oraz ” Gazetę Rosyjską” dla nauczycieli rusycystów z różnych państw Świata.Mgr Lucyna Smędzik została Laureatem Konkursu jako przedstawiciel ACKJ Uniwersytetu Szczecińskiego i  jednocześnie Polski. Uroczystość odbędzie się na początku wrześnie 2013r.w Białej Sali Merostwa Moskwy podczas obchodów Dni Moskwy. Praca dotyczyła tematu:” Jak jest wzbogacany język rosyjski w krajach byłego Związku Radzieckiego i różnych stronach Świata”.

 

http://www.przeglad.usz.edu.pl/attachments/article/910/PU_pazdziernik_2013_internet.pdf

2015 – 2016

1.X 2015 r. – Otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2.I.2016r. Korektor „ Annales Neophilologiarum” 2015, Zeszyt 9. ( ukaże się koniec czerwca 2016 r.)
3.Organizacja wyjazdu studentów na staż językowy do Instytutu Kształcenia Otwartego do Katedry UNESCO w dniach od 22.02.2016r do 07.03.2016r. do Moskwy.
4.Uczestnictwo w stażu językowym od 22.02.1016r. do 07.03.2016r. w IKO w Moskwie ( katedra UNESCO).
5.Uczestnictwo w Moskiewskim Młodzieżowym Forum „ Moskwa Wielonarodowa i Wielojęzyczna” poświęconym Międzynarodowemu Dniu języka ojczystego 26.02.2016 r. – Moskwa
6.07.06.2016r. – Uczestnictwo w I Konferencji Naukowej z cyklu Rozważania o rozwoju człowieka „ Aktywność i Rozwój  Człowieka” organizowanej przez Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Aktywność studentów w procesie nauczania języków obcych”.
7.Udzielenie wywiadu gazecie „ Wieczorna Moskwa” godz. 26.02.2016 r.
8.Udzielenie wywiadu: Kanał Telewizji Moskiewskiej „ Nowości kształcenia”
9.03.03.2016r  przygotowanie i przeprowadzenie lekcji języka polskiego dla uczniów V i VI klasy.
10.Studia Rossica Posnaniensia Vol 40, Nr 1 ( 2015) : Стиль жизни молодого россиянина, представленный в тематических материалах учебника „Новые встречи”.

Film z wyjazdu studentów od 8 min. 20 s.:

http://www.mosobr.tv/videos/video/795.html
17.10- 20.10.2016r.

 

Będąc członkiem  Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogicznego w Moskwie mgr Lucyna Smędzik została zaproszona na Konferencje w dniach 17-20 października 2016r. Podczas Konferencji  została odznaczona „Medalem za wierność i oddanie powołaniu nauczycielskiemu”, jest to szczególnie ważne wydarzenie gdyż została Pani Smędzik została wybrana jako jedyny przedstawiciel Polski do trzynastoosobowej  Międzynarodowej Rady Ekspercko – Konsultacyjnej z czterdziestu dwóch państw.

http://www.24kurier.pl/aktualnosci/kultura/miedzy-szczecinem-a-moskwa/

20160613_13304220160613_13302020160613_132955