Akademickie Centrum

Kształcenia Językowego

    • 06 MAR 19

    ACKJ zaprasza na KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ERASMUS +” od A2 do B1 dla studentów US

      AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO US zaprasza na bezpłatny* intensywny kurs wyrównujący poziom  języka angielskiego z A2 na B1 dla studentów US (*zgodnie z regulaminem) „Kurs jest organizowany z inicjatywy Działu Spraw Międzynarodowych i jest finansowany ze środków programu Erasmus+” ‘Kurs organizowany jest na podstawie zasad współpracy między Działem Spraw Międzynarodowych oraz Akademickim Centrum Kształcenia