Akademickie Centrum Kształcenia Językowego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC (The European Language Certificates, Certyfikaty Języków Europejskich).Obecnie można uzyskać certyfikat TELC z języka rosyjskiego na poziomie B1/B2 oraz języka angielskiego poziom B2.
Tutaj znajda Państwo krótki opis poszczególnych poziomów egzaminów językowych:
www.telc.net/fileadmin…telc_products.pdf

Certyfikat TELC
• jest dokumentem honorowanym na całym świecie, jest bowiem świadectwem kompetencji w zakresie danego języka obcego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie, ESOKJ (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, CEFR). pozwala w wielu uczelniach na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus;
• (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce (z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych);
• jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 Dz. Ust.218 poz.1695, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej);
• jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom – B2).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112041200
• Więcej informacji na temat certyfikatów TELC oraz przykładowe testy można znaleźć na stronie www.telc.net

 

 

OPINIE O TELC

Uczestnicy kursu, trwającego w okresie od 15.11 04-25.02.05r, przygotowującego do egzaminu na Certyfikat TELC B1 z języka rosyjskiego, które odbywały się w budynku Izby Skarbowej w Szczecinie, dziękują Paniom: mgr, mgr Halinie Stelmach, Magdalenie Błaszkowskiej oraz Ewie Malitowskiej za fachowe i terminowe przeprowadzenie kursów, które skutkowało bardzo dobrą wiedzą na egzaminie z języka rosyjskiego.Potwierdzeniem tego przygotowania jest fakt, że wszyscy uczestnicy ww. kursu otrzymali z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Frankfurtu międzynarodowy certyfikat TELC B1 z języka rosyjskiego.

W imieniu pracowników Izby Skarbowej w Szczecinie uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu TELC z języka rosyjskiego składam serdeczne podziękowania dla Pań Haliny Stlemach, Ewy Malitowskiej i Magdaleny Błaszkowskiej za wykazany w trakcie zajęć profesjonalizm, zaangażowanie i skuteczność w działalności pedagogicznej. Przygotowany przez Panie program kursu i metody jego prowadzenia pozwoliły nam na sprostanie wymogom postawionym przez egzaminatora na satysfakcjonujących nas poziomie.

Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, którzy uczestniczyli w kursie przygotowującym do egzaminu TELC z języka rosyjskiego składają serdeczne podziękowania Paniom Halinie Stelmach, Ewie Malitowskiej i Magdalenie Błaszkowskiej za profesjonalne i fachowe przygotowanie kursu. Przygotowanie merytoryczne wykładowców, otrzymane materiały szkoleniowe, umiejętność przekazywania wiedzy oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie szkolenia oceniamy bardzo wysoko.Tylko Pań zaangażowanie pozwoliło am sprostać wymaganiom, jakie postawione zostały przed nami na egzaminie w dniu 07.02.2010. Z przyjemnością polecamy Akademickie Centrum Kształcenia Językowego przy US jako solidna, godna zaufania firma szkoleniowa, gwarantująca wysoki poziom oferowanych usług. Uczestnicy jesienno – zimowego kurs przygotowującego do egzaminu TELC z języka rosyjskiego.

Uczestnicy kursu przygotowującego do egzaminu TELC B2 z języka rosyjskiego, a odbywającego się w terminie: wrzesień 2009 – styczeń 2010, składają serdeczne podziękowania dla Pań: Haliny Stelmach, Ewy Malitowskiej i Magdaleny Błaszkowskiej za wykazany w trakcie zajęć profesjonalizm i zaangażowanie. Przygotowany przez Panie program kursu i zastosowane metody dydaktyczne pozwoliły nam uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia wyników egzaminu na wysokim poziomie. O skuteczności prowadzenia zajęć świadczy fakt, iż wszyscy kursanci zdali egzamin i uzyskali stosowny certyfikat. Satysfakcja osiągnięta przez uczestników kursu uprawnia do stwierdzenia, że prowadzone przez Panie zajęcia można postawić za wzór innym organizatorom analogicznych kursów. Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej-wdzięczni kursanci.