Ze względu na proces akredytacji certyfikaty TOEIC są wstrzymane w ACKJ do odwołania.

Zrób darmowy pełny test TOEIC on-line: http://testujangielski.pl/register

 

 

TOEIC Placement Test

 

TOEIC Placement…

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie

Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki

Przypominamy, iż certyfikaty TOEFL© oraz TOEIC© dają następujące uprawnienia:

1. Przewodnika / pilota wycieczek
Urzędy Marszałkowskie w Polsce, które przeprowadzają egzaminy i nadają uprawnienia przewodników i pilotów wycieczek, w przypadku potwierdzania kompetencji językowych, kierują się ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 32 ust. 1.
Oznacza to, że wynik 785 punktów z egzaminu TOEIC® jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych .

2. Urzędnika mianowanego Służby Cywilnej
Egzamin TOEIC© z wynikiem 700 punktów jest uznawany
przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. v w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Służba Cywilna uznaje certyfikat TOEFL© w postępowaniu
kwalifikacyjnym z następującymi wynikami: 64 pkt. z egzaminu TOEFL© w wersji iBT.

3.Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytuł profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:
• Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
• Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.
Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Tabelę Sprawności Językowych w odniesieniu do Poziomów Rady europy ( CEF) można zobaczyć tutaj :
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Dzialalnosc-ETS/Poziomy-Rady-Europy-CEF

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.
https://www.pl.etsglobal.org/store/

Uznawalność http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Referencje/Lista-Klientow-ETS-w-Polsce

Firmy i instytucje

Egzamin TOEIC jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika.Aktualna lista firm wykorzystujących egzamin TOEIC w Polsce i Europie

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce, między innymi:
– Uniwersytet Warszawski
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Lubelska
– Politechnika Poznańska
– Politechnika Świętokrzyska
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– Wyższa Szkoła TWP w Warszawie
– Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
–  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
– Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
– WAT
– Politechnika Łódzka
–  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

A1- 375 pkt

A2- 475 pkt

B1 – 550 pkt

B2 – 750 pkt

C1 – 880 pkt

C2 – 960 pkt

* punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami. Firmy i instytucje mają jednak możliwość ustalania własnych progów kompetencyjnych w zależności od np. profilu stanowiska, stąd oczekiwana od kandydata punktacja może odbiegać od podanych wartości

 

Rejestracja:

Można dokonać również rejestracji na egzamin TOEIC poprzez stronę:

https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/ZAMAWIAM

 

OPINIE O EGZAMINIE
Certyfikat TOEIC był przeprowadzony w miłej atmosferze, egzaminatorzy wytłumaczyli wszystko konkretnie i dokładnie w razie jakiś problemów w wypełnieniu karty była możliwa pomoc. Sam certyfikat ma ciekawą formę aczkolwiek jest dość męczący gdyż nie ma przerwy miedzy częścią do słuchania a pisemną. Utrudnieniem także jest brak możliwości pisania na brudno i konieczność wpisywania odpowiedzi od razu na kartę ( możliwość wystąpienie błędów spowodowanych przesunięciami w kratkach odpowiedzi) oraz brak czasu na poprawienie odpowiedzi i ich sprawdzenie. Mimo pewnych niedociągnięć certyfikat mi się podobał i z chęcią do niego przystąpiłam. Zdecydowanie pozytywna ocena z poważaniem Klaudia Czech

Nazywam się Jakub Grącik, jestem studentem pierwszego roku Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Postanowiłem wziąć udział w pilotażowej wersji egzaminu TOEIC chcąc sprawdzić swoje umiejętności językowe, a w niedalekiej przyszłości zmierzyć się już z prawdziwym testem, który uprawnia do pracy w środowisku międzynarodowym. Ogólne procedury z przeprowadzeniem egzaminu odpowiadały mi. Zanim przystąpiono do rozwiązywania zadań wszystko zostało rzetelnie wytłumaczone, a w razie wątpliwości komisja była przychylna pomóc zdającym. Czas zdawania był idealnie wyważony, nie było potrzeby pośpiechu, gdyż na wszystkie części czas był idealnie dostosowany. Zadania zawarte w egzaminie przedstawiały sytuacje, jakie nadarzają się w typowym życiu, więc byliśmy zmuszeni sprostać problemom jakie mogą nam towarzyszyć w miejscu pracy. Miłym bonusem odnośnie studentów, którzy spróbowali swoich sił w pilotażowej wersji TOEIC’a był fakt, że będą oni posiadaczami tego niezmiernie ważnego certyfikatu, będącego perełką w Życiorysie Zawodowym, podczas starań podjęcia pracy. Cieszę się również, że od tej chwili będzie można go zdawać w Szczecinie. Teraz również inni studenci będą mieli szansę rozwijania swoich horyzontów dzięki TOEIC.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
– pomarańczowy: 10 – 215 punktów
– brązowy: 220 – 465 punktów
– zielony: 470 – 725 punktów
– niebieski: 730 – 855 punktów
– złoty: 860 – 990 punktów