Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Format egzaminu:

Sekcja I (105 minut)
– Słownictwo
• Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.
• Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
– Gramatyka:
• Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
– Czytanie
• Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II (45 minut)
– Słuchanie
• Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Pobierz testy przykładowe (pliki PDF)

Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo: 0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego: 0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu: 0-330 punktów

Przykładowy certyfikat można zobaczyć tutaj
www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/widaf/

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 3 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

Terminy egzaminów

Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski.
W celu przystąpienia do egzaminu prosimy o zgłoszenie osobiste lub telefoniczne / e-mailem minimum na tydzień przed planowaną datą egzaminu do biura ACKJ.

Kontakt:
Biuro Obsługi ACKJ p.105
Ul. Wawrzyniaka 15
70-392 Szczecin
Tel: +48 91 444 38 14
Fax: +48 91 444 38 10

ackj@univ.szczecin.pl

Wymagane dokumenty w dniu egzaminu:

– dowód osobisty

– dowód wpłaty

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Zobacz tabelę sprawności językowych WiDaF – opisową interpretację wyniku egzaminu. Nie zapomnij jej załączyć do swojego CV wraz z certyfikatem. W ten sposób pracodawca będzie wiedział jak interpretować Twój wynik.

Tabela Sprawności Językowych do pobrania tutaj
www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/widaf/

Uznawalność

W Środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:
• AGFA
• Alcatel
• Alstom
• Canal +
• Deloitte
• DURA Automobile
• France Telecom
• Marks & Spencer
• Marsh SA
• Miele
• Stelmi
• Valeo
• Deutsche Bank
• Siemens
• Bre Bank

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

A2 = 0-246 punktów
B1 = 247-495 punktów
B2 = 496-735 punktów
C1 = 736-897 punktów
C2 = 898-990 punktów

Koszt egzaminu
Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

400 złotych dla studentów ( po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej) i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP) + 10 zł koszty administracyjne
400 złotych dla pozostałych osób + 30 zł koszty administracyjne
Opłata za egzamin na konto ING Bank Śląski:
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 o tytule : subkonto 0140 CERTYFIKAT WIDAF