INFORMACJA O PRZEBIEGU TESTÓW

TEST POZIOMUJĄCY  ( zwany również diagnostycznym) 2019 – 2020

Studencie pierwszego roku!

–    Test diagnostyczny diagnozuje/ocenia Twoją znajomość języka obcego.
–    Nie jest to żaden egzamin. Nawet jeżeli uzyskasz słaby wynik, nie będziesz musiał przystępować do jakiegokolwiek egzaminu poprawkowego.
–    Test diagnostyczny ma Ci jedynie pomóc ocenić, czy jesteś na wystarczająco wysokim poziomie (B1), by podjąć  naukę języka obcego na lektoracie na drugim roku studiów.
–    Jeżeli uzyskasz słaby wynik, to będzie to dla Ciebie ważna informacja: że musisz trochę popracować nad językiem obcym zanim rozpoczniesz lektorat.
–    W Twoim interesie jest, by test wypadł wiarygodnie: ściąganie jest całkowicie bezsensowne!

Termin testu diagnostycznego:  test jest dostępny pod adresem internetowym :

e-studia.univ.szczecin.pl

od 18.11.2019

(PONIEDZIAŁEK od godz. 6:00) 

do 02.12.2019

(PONIEDZIAŁEK do godz. 15:00)

Jak wykonać test: Na swojej poczcie  e-mail usz.edu.pl otrzymasz tymczasowe hasło do zalogowania  się do :  Testy Poziomujące 2019.

Po zalogowaniu się na platformie e-studia.univ.szczecin.pl, system wymusi zmianę hasła tymczasowego na ” Twoje własne hasło”. Po zmianie hasła wybierz w Menu zakładkę rozwijalną „Moje Kursy”, a z niej “Testy Poziomujące 2019”. Zapoznaj się z informacjami i wybierz odpowiedni test, z języka który chcesz studiować.

Jaki język wybrać na Teście: Zasadniczo Test należy zrobić z 1 języka obcego (najlepiej ten, którego chcesz się uczyć w ramach lektoratu)

Format Testu: Test składa się z 90 pytań, podane są 3 odpowiedzi A,B,C; tylko jedna odpowiedź jest poprawna, jeżeli przerwiesz test lub nie uzyskasz oczekiwanego wyniku przy pierwszym podejściu, możesz podejść jeszcze raz. Możliwe są 2 podejścia do testu. Pod uwagę brany jest najwyższy wynik.

Czas wykonania Testu: Masz 45 min. na zaznaczenie odpowiedzi, w ramach jednego podejścia.  Można wracać do odpowiedzi by je edytować przed zatwierdzeniem ostatecznie testu.

Kryteria Punktacji / Wyniki :

(0-33%) – poziom A1,

(34%-66%) – poziom A2,

(67%-100%) –  poziom B1

HELPDESK KONTAKT:

Sprawy studenckie dot. lektoratu itp.

Anna Maksymiuk
Roksana Burdziak
ackj@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 38 14/ 38 10 (w godz. 9:00-14:00 pon. – pt.)

Problemy techniczne

Konrad Mielko
konrad.mielko@usz.edu.pl
Tel. 91 444 10 57 (w godz. 8:00-14:00 pon. – pt.)