Test Diagnostyczny podział na Wydziały i kierunki AULA WH p

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU,
STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Od roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Szczeciński wprowadza nowe zasady nauczania języków obcych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). System ten funkcjonuje w całej Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, czyli w całej Europie. W Polsce wprowadzenie tego systemu nakazuje prawo i już wszystkie polskie szkoły wyższe rozpoczęły proces jego implementacji.

W tym nowym systemie student jest zobowiązany w trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) osiągnąć znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie definiowanym jako B2.

Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w załączniku Lektoraty na US.

Docelowo większość lektoratów języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego na studiach stacjonarnych I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone na drugim roku studiów od punktu B1 do punktu B2. W zawiązku z tym każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia do końca października 2015r. będzie obowiązkowo musiał przystąpić do Testu Poziomującego w celu zdefiniowania jego poziomu językowego (tzn. czy dany student posiada wymagany poziom B1 czy niżej) zgodnie z  Zarządzeniem Rektora US nr 48/2013r. Szczegółowe informacje organizacyjne o teście będą umieszczone w zakładce TEST POZIOMUJĄCY do końca września 2018r.

 

Lista uznawanych egzaminów zewnętrznych
lektoratyUS 2014

ZARZĄDZENIE NR 48.2013
Ustawa oSW z dnia 18.03.2011