dr Jan Cyprian Styszyński

 

 

 

Publikacje:
1) Wybór tekstów niemieckich dla lektoratów – Kierunek matematyka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Szczecin, 1976

2) Efektywizacja procesy glottodydaktycznego w laboratorium językowym, w: Pozaszkolne formy nauczania języków obcych. Wybrane Materiały z V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, TWP, Warszawa, 1981, s. 26-38

3) Computergestatzter Wortschatz- und Grammatikunterricht, w: Wissenschaftliche Beitrige – Pedagogische Hochschule Leipzig, Lipsk, 1989, s. 36-39

4) Nauczanie specjalistycznych języków obcych na lektoratach (na przykładzie języka niemieckiego), w: Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty Naukowe nr 48: Prace Studium Praktycznej Nauki Józyków Obcych nr 1, Szczecin, 1990, s. 101-123

5) Zastosowanie mikrokomputera w nauczaniu słownictwa i gramatyki języka obcego, w: Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty Naukowe nr 48: Prace Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nr 1, Szczecin, 1990, s. 125-149

6) Rola i funkcje podręcznika w nauczaniu języka obcego, w: Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty Naukowe nr 126: Prace Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nr 2, Szczecin, 1994, s. 55-74
do pobrania plik PDF

7) Metoda dyskursywna a nauczaniu języka obcego w warunkach szkoły polskiej, w: Niemiecki w dialogu / Deutsch im Dialog, Graf-Punkt, Warszawa, 1999, s. 107-112
do pobrania plik PDF

8) Szkoła Letnia w Wiedniu dla nauczycieli języka niemieckiego z Polski, Wiedeń, 15-25 sierpień 1999, współautor: Irmegard Bauer, w: Niemiecki w dialogu / Deutsch im Dialog, Graf-Punkt, t.2, Warszawa, 2000, s. 108-112

9) Dein Deutsch – Dein Erfolg im Abitur, Nowa matura – język niemiecki, podręcznik pomocniczy do nauki języka niemieckiego, współautorzy: Grucza F., Dłuźniewski S., Grucza S., Olpimska-Mazurek, Schwenk H.J., Graf-Punkt, Warszawa, 2001

10) Rodzime materiały glottodydaktyczne jako czynnik efektywizacji procesu nauki języka obcego w polskiej szkole – możliwości ich lokalnej przydatności, w: Przegląd Glottodydaktyczny, t.19, Warszawa, 2004, s. 21-40
do pobrania plik PDF

11) Zastosowanie komputera w procesie glottodydaktycznym, w: Dydaktyka Nauk Stosowanych: Informatyka i Media, Elektrotechnika, Biomechanika i Biotribologia, Rozwój Nauki, T. 3, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007, s. 311-322
do pobrania plik PDF

12) Über die Evaluation von glottodidaktischen Materialien für Deutsch als Fremdsprache, w: Problemy Nauk Stosowanych, t.1, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Szczecin, 2013, s. 201-232
do pobrania plik PDF