Logo ACKJ
 

Logo ACKJ

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) działa z jednej strony na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (US), z drugiej zaś strony na rzecz całego Regionu Zachodniopomorskiego.

Działanie na rzecz Uniwersytetu w głównej mierze polega na prowadzeniu lektoratów języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Języki obce w US są nauczane w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie, ESOKJ (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, CEFR). Absolwent US powinien reprezentować znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie przynajmniej B2 według ESOKJ.

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) jest strukturą organizacyjną, która wchłonęła istniejące do tej pory na zasadzie autonomicznej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym samym Centrum stało się największym na Pomorzu Zachodnim skupiskiem wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie języków obcych.*Gwarancją ich wysokich kwalifikacji jest punkt 6 paragrafu 60 Statutu Uniwersytetu, który stanowi, że „na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra filologii języka obcego, którego będzie nauczać, a nadto posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne”.
Działanie Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego na rzecz całego Regionu Zachodniopomorskiego polega na prowadzeniu kursów oraz egzaminów w zakresie języków obcych i innych działań edukacyjnych. Ośrodek posiada licencję na organizowanie egzaminów i wydawanie certyfikatów honorowanych na całym świecie. ACKJ jest jednocześnie centrum TOEIC, TOEIC Bridge, TFI WiDAF.

Od września 2014 r. ACKJ podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Goethego, dzięki czemu będzie posiadać w swojej ofercie profesjonalne  kursy przygotowawcze/ lektoraty do Certyfikatu Goethego na poziomie B2 jak i wyszkoloną w tym celu Kadrę.

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) powstało w wyniku projektu Unii Europejskiej, a powołane zostało do propagowania obcych języków i kultur. Realizując swoją konstytucyjną misją, ACKJ zainicjowało w 2009r.  stworzenie biblioteki publikacji obcojęzycznych. Zaczynem i rdzeniem tej Biblioteki są stosunkowo duże księgozbiory miejscowych oddziałów British Council i Alliance Française, odpowiednio książek angielskich i francuskich (obie te instytucje były afiliowane przy ACKJ; istniała też niewielka na razie kolekcja książek niemieckich. Czynione były starania, aby Biblioteka ACKJ rozszerzać o kolejne języki, a istniejące księgozbiory stale wzbogacać. Od września 2015 r. Biblioteka  ACKJ w ramach regionalnej współpracy została przeniesiona/ przyłączona do Filii bibliotecznej US na al. Piastów 40 b.