Akademickie Centrum

Kształcenia Językowego

  • 27 PAŹ 22

  Testy Poziomujące dla studentów 1 roku I stopnia/ jsm w 2023- 2024

   TESTY POZIOMUJĄCE (DIAGNOSTYCZNE) Z JĘZYKA OBCEGO DOTYCZY TYLKO  STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 2023 – 2024 I stopnia i jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO     *test poziomujący nie dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku II stopnia     Większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie

  • 27 KW. 22

  Obowiązkowe zapisy na lektorat języka obcego dla studentów I roku studiów I stopnia i j.st.m stacjonarnych i niestacjonarnych

  zapisy  dla obecnego I roku  23/24 na lektoraty z j.obcego rozpoczynającego się na II roku w 24/25  I stopnia/ j.stm i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wybór języka obcego – zapisy na lektorat dla studentów: I roku I stopnia, I roku II stopnia i I r. j.st.m studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na przyszły rok

  • 20 MAJA 21

  KONSULTACJE LEKTORATY w semestrze letnim 2022/2023

      BIEŻĄCE KONSULTACJE WYKŁADOWCÓW ACKJ NA SEMESTR ZIMOWY 2023 – 2024 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE E-PRODZIEKAN W ZAKŁADCE KONSULTACJI lub poniżej: KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY 2023 – 2024     Uprzejmie prosimy każdorazowo sprawdzać konsultacje, gdyż mogą one ulegać zmianie.

  • 12 LIS 20

  Komunikat nr 3/2020 Prorektor ds. Kształcenia US w sprawie zasad potwierdzania języka obcego na US

  Poświadczenia poziomu języka obcego przez ACKJ, odbywa się na podstawie  zasad zawartych w  Komunikacie nr 3/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: Załącznik do Zarządzenia 48 2013 US uznawane certyfikaty