Dr Zbigniew Jankojć

 

 

 

Doktor Nauk Humanistycznych.
Starszy Wykładowca w Akademickim Centrum Kształcenia Języków Obcych Uniwersytetu Szczecińskiego

Tytuł Rozprawy Doktorskiej:
„Indywidualne Uwarunkowania Sukcesu Studenta w Nauce Języka Angielskiego.” („Student’s Individual Determinants of Success in the Learning of English Language.”)

Tytuł Rozprawy Habilitacyjnej:
,, Rola Języka Angielskiego w Procesie Integracji Europejskiej.
(„The role of English in the context of European integration.”)

Publikacje:

1. ,,Konstruowanie Materiałów Glottomultimedialnych w Nauczaniu Języka Angielskiego.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
2. ,,Zasady i Metody Konstruowania Materiałów Glottomultimedialnych w Systemie EURO-PLUS+.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
3. ,,Komputerowa Siatka Leksykalna w Nauczaniu Słownictwa Angielskiego.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
4. ,,Komputerowa Pomoc w Nauczaniu i Uczeniu się Języka Angielskiego.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
5. ,,Międzynarodowa Wymiana Myśli i Doświadczeń w Szkolnictwie Wyższym.” Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 11 / 12 Szczecin-Warszawa 1998.
6. ,,Wpływ Symulacji Komputerowej na Efektywność Uczenia się Języka Angielskiego.” Wydwnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1998. http://www.wsp.kraków. pl//ptn/Sympozjum.html
7. ”Brendan M. Purcell, The Drama of Humanity. Towards a Philosophy of Humanity in History.” Edukacja Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Nr 1/99, Szczecin 1999.
8. ,,Komputerowa Pomoc w Nauczaniu i Uczeniu się Języka Angielskiego.” Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 1999.
9. ,,Wpływ Symulacji Komputerowej na Efektywność Uczenia się Języka Angielskiego.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
10. ,,Czy Człowiek Może Ocalić Swoje Człowieczeństwo?” EIDOS. Czasopismo Filozoficzno-Literackie Towarzystwa Miłośników Filozofii. Uniwersytet Szczeciński Nr 4, Czerwiec 2001.
11. ”How to Evaluate a Multimedia Package for Learning English Language?” Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001. http://www.wsp.kraków.pl/Sympozjum.html
12. „Multimedia Materials in Advanced English Language Course.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
13. ,,Projekty Oceny i Samooceny w Nauczaniu Języka Angielskiego.” Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 2002.
14. ,,Kultura Określa Świat.” Z majorem duńskiej armii P.H. Mikkelsenem pełniącym obowiązki oficera sztabowego wojsk NATO w Głównej Kwaterze Północno-Wschodniego Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie, który wygłosił w styczniu na US referat ,,Interkulturyzacja Europejska.” Rozmawia Zbigniew E. Jankojć. Przegląd Uniwersytecki. Czasopismo Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 1-3, Szczecin 2002.
15. ,,Rozwijanie Zdolności Myślenia Komunikacyjnego i Lingwistycznego Studentów w Języku Angielskim.” Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 21 Szczecin – Warszawa 2003.
16. ”Does Student Read the Text in English Language More Effectively from a Computer Screen or a Piece of Paper?” Wydawnictwo Naukowe Akademi Pedagogicznej. Kraków 2003. http://www.ap.krakow.pl/ptn/Sympozjum/html
17. ,,Scranton University -Amerykańska Elitarna Uczelnia Jezuicka- Poszukiwanie Nowej Filozofii Programowej Istniejącego Systemu Studiów.” Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 22, Szczecin-Warszawa 2003.
18. ,,Rozwijanie Zdolności Myślenia Komunikacyjnego i Lingwistycznego Studentów w Języku Angielskim.” Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 21, Szczecin-Warszawa 2003.
19. ”Hypermedia Capability of the Computer in Teaching and Learning of English: Student Autonomy and Instructor Control from the Perspective of Software Design – Możliwości Hipermedialne Komputera w Nauczaniu i Uczeniu się Języka Angielskiego: Autonomia Studenta i Kontrola przez Wykładowcę z Perspektywy Projektowania Oprogramowania” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2004.
20. ‘’Contrastive Linguistics and Foreign Language Acquisition – Językoznawstwo Porównawcze a Uczenie się Języka Angielskiego.” Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 23, Szczecin-Warszawa 2004.
21. ,,125 Rocznica Ośrodka Naukowego w Orchard Lake.” Przegląd Uniwersytecki, Czasopismo Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 1-3, 2004.
22. ,,Potrzebujemy Języka Międzynarodowego.” Przegląd Uniwersytecki, Czasopismo Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 4-6, 2004.
23. „Język Dziennikarza i Filozofia Etyczna Mediów.” Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2006.
24. ‘’Computer – Related Technologies: Constructivist Approaches to Education.” Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2006.
25. ‘’University, Students, Pluringualism, Euroenglish and Society of Knowledge in the Context of European Integration’’- „Uniwersytet, Studenci, Wielojęzyczność, Europeizacja Języka Angielskiego oraz Społeczeństwo Wiedzy w Kontekście Integrującej się Europy.’’ Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2009.

Książki:

26. ”Polish-American Poetry of Prayers.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
27. „Student’s Individual Determinants of Success in the Learning of English Language.” – Monografia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006.
28. ‘’English for the Students of Philosophy Volume I’’ Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
29. ’’English for the Students of Philosophy Volume II’’ Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

30. „English for Students of Theology” Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

31. ” English for a College Student  of Theology Major” Wydawnictwo Sowa Sp. Z O.O.; Warszawa 2014.

32. ” English for a Ph.D.Student,” Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016.

Publikacje w Procesie Przygotowawczym do Druku:

33. „The Art of University Teaching English.”
34. „The Art of University Teaching Foreign Language.”

35. ‘’English in the Context of European Integration’’

36. „Polish – American Poetry of Love”.

37. ” A linguistic study of English language curriculum at the College and University levels in Poland”