mgr Halina Stelmach

1. M. Kowalska, H. Stelmach, Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych (Skrypt dla studentów I i II roku). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993 (I wydanie), 1995 (II wydanie rozszerzone)
2. E. Malitowska, L. Smędzik, H. Stelmach, Język rosyjski. Wybór tekstów wraz z ćwiczeniami dla studentów kierunków pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
3. H. Stelmach, Język rosyjski. Prościej, jaśniej, Wydawnictwo „Interbook”, Szczecin 2000 (I wydanie), 2003 (II wydanie rozszerzone)
4. H. Stelmach, Języki drzwi otwierają, „Przegląd Uniwersytecki”, 2007, nr 1- 3

5. H.Stelmach „I z pięknej Polki stał się potwór” O nieudanym naimingu – Marketing w praktyce”, sierpień 2012r.

6. Pierwna Gilolia Prestiż, „O nazwach wódek rosyjskich” w Packaging Polska, wrzesień 2012 r.

7. H. Stelmach, ” Numerologia marek”, ” Marketing w praktyce” nr 1, 2013r.
8. H.Stelamch, ” Rosyjskie nazwy wódek z komponentem barwy”, w ” Barwa w języku, literaturze i kulturze III; pod redakcją E. Komorowskiej i D. Stankiewicz, Szczecin, 2013r.
W przygotowaniu Zbiór ćwiczeń gramatycznych i testów dla studentów przygotowujących się do egzaminu na certyfikat (poziom A2, B1, B2)

9. H. Stelmach : Wódka w kalejdoskopie historii – o tendencjach w nazewnictwie wódek polskich; Pismo Packaging nr 5/2013

10. H. Stelmach: Dla prawdziwych mężczyzn i dam, O światowych tendncjach w nazewnictwie wódek damskich : www.pedefutura.pl

11. H.Stelmach ” nazwy rosyjskich wódek z komponentem liczby i miary, w: Folia lingwistica rossica 9. Aktualne problemy semantyki i pragmatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 r.

12. H.Stelmach ” Zwierzęta marketingowe”, w Marker + – wersja internetowa:marketplus.pl/teksty/artykuly/zwierzeta-marketingowe.

13.Названия польских водок, „Annales Neophilologiarum”, nr 8/2015 2.
Dla prawdziwych Dam, czyli słów kilka o tendencjach w nazewnictwie wódek dla kobiet,”Problemy Nauk Stosowanych”, tom 3 2015

14.Названия водок как источник информации о регионе происхождения, w:
„Studia Językoznawcze”, t.14, 2015.

15. Dla prawdziwych dam, czyli słów kilka o tendencjach w nazewnictwie wódek dla kobiet, „Problemy Nauk Stosowanych”, tom 3, Szczecin 2015.
16. Названия водок как источник информации о регионе происжождения, „Studia Językoznawcze”, tom 14, Szczecin 2015.