Dr Piotr Wahl

 

 

 

 

Prace Naukowe:

1) English-99, kurs języka angielskiego [a general course of the English Language];
1999; ISBN 83-908736-8-0; Szczecin.

2) Curso de la Lengua Española, kurs języka hiszpańskiego [a general course of the Spanish Language];     1989;     Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.

3) Europejska Polityka Regionalna [EU Regional Policy], podręcznik akademicki [an academic textbook]; 2003; ISBN 83-914541-2-6; Szczecin: WSIE.

4) Ekonomia globalna. Synteza [Global Economy], zbiór wykładów
na temat gospodarki światowej [an academic course in global economy]; 2003; współautor [co-author]; ISBN 83-7251-341-4; Warszawa: Difin.

5) Język hiszpański: od narodzin do obecnej formy [The Spanish Language: from its beginning to the Present Form against the Background of Other Romance Languages]; 2006; ISBN 83-60606-01-3; Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
plik PDF do pobrania

6) Ekonomia po polsku [Economy alla polacca]; 2007; współautor [co-author];
pod redakcją [edited by] Dariusza Filara, Andrzeja Rzońcy & Grzegorza Wójtowicza, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe Cedewu.pl.

7) Metoda synoptyczna. Nowa wizja języka etnicznego w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym;2011; ISBN 978-837518-313-9; Szczecin.
8) Synoptic Description: Spanish, Portuguese, French; Book One; Book Two, Szczecin 2010, ;ISBN 978-83-62355-38-6; .

9) Synoptic Approach to the European Union’s Linguistic Variety – Exemplified with the Neo-Latin Group of Languages against the Background of English as a Lingua Franca, Szczecin 2014, ISBN 978-83-7867-237-1;
Artykuły:

1) An Outline of Synoptic Technologies of Interlingual Communication (STIC), in [w]: Przedsiębiorczość i zarządzanie, praca zbiorowa pod redakcją [collected work edited by] Jerzego Rźańskiego & Łukasza Sułkowskiego, vol. 3 [tom III], Book 2 [zeszyt 2]; 2001; Wydz: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, page [str.] 355.

2) Procedury admisyjne Unii Europejskiej, w: Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu po wstąpieniu do Unii Europejskiej [materiały pokonferencyjne]; 24-27 kwietnia 2001; Świnoujście: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Szczecinie; str. 49.

3) Polityka transportowa Unii Europejskiej, w: Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu po wstąpieniu do Unii Europejskiej [materiały pokonferencyjne]; 24-27 kwietnia 2001; Świnoujście: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Szczecinie; str. 55. 10) Europejska Polityka Transportowa w aspekcie akcesji Polski do UE, w: „Transport Polski”, nr 6/2001.

4) Nauczanie kompatybilne z wyzwaniami rzeczywistości przełomów wieków; w: Nauczanie zawodowe w szkołach wyższych w dobie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe, nr 7, Wrocław 15-16 maja 2001: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu; str. 77.

5) Regionalizacja w Europie, w: II Ogólnopolska Konferencja „Region 2001”, Rozwój regionalny Polski a Europejska Polityka Regionalna, redakcja naukowa Stanisław Flejterski & Dariusz Zarzecki; Szczecin, 27 listopada 2001: Uniwersytet Szczeciński; str. 11.

6) Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach globalizacji, współautor, w: [materiały pokonferencyjne] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowe Uwarunkowania Funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Liniowej i Promowej”; zorganizowana przez: Polska Żegluga Liniowa i Promowa oraz Uniwersytet Szczeciński (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług); Szczecin, 27 czerwca 2003.

7) Europejska Polityka Regionalna a rozwój Pomorza Zachodniego, w: I Kongres Pomorza Zachodniego, Integracja i tożsamość; 2003; praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Flejterskiego, Janiny Jasnowskiej & Wojciecha Olejniczaka; Szczecin: Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego; str. 67.

8) Europejska Polityka Regionalna w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, w: IV Ogólnopolska Konferencja „Region 2001”, Polskie regiony w Unii Europejskiej; 8 grudnia 2003; redakcja naukowa Stanisław Flejterski & Dariusz Zarzecki; Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; str. 47.

9) W kierunku globalnej unii celnej. Przesłanki cybernetyczno-ekonomiczne Wspólnotowej Polityki Regionalnej, w: „Regiony” (Pismo liderów samorządowych), nr 5-6, lipiec – sierpień 2004, str. 7.

10) Hiszpańska polityka regionalna, w: „Regiony” (Pismo liderów samorządowych), nr 8, październik 2004, str. 6.
11) Polityka regionalna UE wobec rozszerzenia, w: „Regiony” (Pismo liderów samorządowych), nr 10, grudzie 2004, str. 1.

12) Europejska Polityka Regionalna po rozszerzeniu 2004, w: V Ogólnopolska Konferencja „Region 2001”, Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej; 13 grudnia 2004; redakcja naukowa Stanisław Flejterski & Dariusz Zarzecki; Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; str. 11.

13) Procesy globalizacyjne i e-gospodarka (beneficjenci i poszkodowani), współautor, w: Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce; maj 2005; Szczecin – Darłowo: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług; str. 11.

14) Pomorze Zachodnie – stan obecny a stan pożądany, w: II Kongres Pomorza Zachodniego, Energia Pomorza Zachodniego; 2006; praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Flejterskiego, Janiny Jasnowskiej, Piotra Lewandowskiego & Wojciecha Olejniczaka; Szczecin: Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego; str. 83.

15) Nieprzekładalność językowa i kulturowa na przykładzie języka hiszpańskiego, w: Świat Słowian w języku i kulturze, VII, Językoznawstwo; 2006; pod redakcją naukową Ewy Komorowskiej & Doroty Dziadosz; Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; str. 342.

16) Колористика любви в русском, польском и испанском языках, współautor, 2007.
Analiza lingwistyczna i jej umiejscowienie w działalności naukowej.

17) A Synoptic Juxtaposition of Cognate Languages – European Integration through Multilingualism
2012; Conference: ICT for Language Learning, 5th edition.
    VP_PP_MUL02.ppt download

18) A Synoptic Juxtaposition of Cognate Languages – European Integration through Multilingualism – pdf Florencja, 2012,

http://conference.pixel-online.net/ICT4LL2012/common/download/Paper_pdf/141-MUL02-FP-Wahl-ICT2012.pdf

190 Florencja, 2012,
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL2012/common/download/Paper_pdf/141-MUL02-FP-Wahl-ICT2012.pdf

Sevilla, 2013
http://library.iated.org/view/WAHL2013NEW

Valencia, 2014
http://www.iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=18&search_id=&search_title=&search_author=Wahl&search_bool=and

http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,16669441,Chinski_jest_latwy__angielski_nie__Ale_nauczyc_mozna.html

2-8. Cycle 16 (42)
2-7. Cycle 15 (42)
Synoptic Approach to the European Union’s Linguistic Variety Exemplified with the Neo-Latin Group of Languages against the Background of English as a Lingua Franca
2-9. Cycle 17 (40)
JĘZYK HISZPAŃSKI OD NARODZIN DO OBECNEJ FORMY
2-6. Cycle 14 (42)
2-4. Cycle 12 (42)
2-5. Cycle 13 (48)
2-12. Cycle 20 (50)
2-3. Cycle 11 (42)
2-10. Cycle 18 (42)
2-11. Cycle 19 (38)
1-9. Cycle 6 (44)
1-8. Cycle 5 (44)
1-7. Cycle 4 (46)
1-6. Cycle 3 (40)
1-5. Cycle 2 (44)
1-4. Cycle 1 (58)
1-3. Preface (8)
1-2 Table of Contents
1-13. Cycle 10 (38)
1-12. Cycle 9 (40)
1-10. Cycle 7 (42)
1-11. Cycle 8 (42)