INFORMACJA JEST WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

I stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich

 stacjonarnych i niestacjonarnych

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

*poniższe informacje nie dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I roku II stopnia

 

Według  Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński  Student jest zobowiązany w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich)

opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2.

Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka.

ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z  następujących języków obcych:

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.

Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.

Każdy student I roku studiów I stopnia  do końca semestru letniego bieżącego roku akademickiego powinien przystąpić do https://uci.usz.edu.pl/testy-poziomujace-z-jezyka-obcego-2021r/ po to by określić swój poziom znajomości języka, test nie jest na ocenę.

Kryteria Punktacji / Wyniki:

(0-33%)  – poziom A1, ( od 1pkt. do 29 pkt.)

(34%-66%) – poziom A2, (od 30 pkt. do 59pkt.)

(67%-100%) –  poziom B1 (od 60 pkt. do 90 pkt.)

Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.

ZARZĄDZENIE NR 48.2013

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.