Zespół ds. Jakości Kształcenia w ACKJ:

– Dyrektor ACKJ dr Piotr Wahl

– Kierownicy Zespołów Językowych, mgr, mgr M.Cypryjańska, R.Ptak,

oraz dodatkowi członkowie:

– mgr J.Zabuska – j.łaciński

 

Rada ACKJ :

– Dyrektor ACKJ dr Piotr Wahl

– Kierownicy Zespołów Językowych, mgr, mgr M.Cypryjańska, R.Ptak,

 

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kierownik Zespołu: mgr Magdalena Cypryjańska : magdalenacypryjanska@gmail.com
ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Starsi Wykładowcy:

mgr Anita Zdrojewska – Lichosik -anitazdrojewska@wp.pl, anita.azdrojewska-lichosik@usz.edu.pl
mgr Adam Borkowski : adam.borkowski@usz.edu.pl
mgr Przemysław Krywult : przemyslaw.krywult@usz.edu.pl
mgr Mirosław Lichosik: miroslaw.lichosik@usz.edu.pll
mgr Zdzisław Pawłowski: zdzislaw.pawlowski@usz.edu.pl
mgr Katarzyna Plisowska: katarzyna.plisowska@usz.edu.pl
mgr Magdalena Schneider – Mikołajczyk : magdalena.schneider@usz.edu.pl
mgr Elżbieta Szewczyk : elzbieta.szewczyk@usz.edu.pl
mgr Krystyna Sobczak: krystyna.sobczyk@usz.edu.pl
mgr Dorota Stolarek: dorota.stolarek@usz.edu.pl
dr Piotr Wahl ackj@univ.szczecin.pl, piotr.wahl@usz.edu.pl

Wykładowcy:
mgr Magdalena Cypryjańska : magdalenacypryjanska@gmail.com l – kierownik zespołu j. angielskiego
mgr Monika Matuszczyk:monika.matuszczyk@usz.edu.pl
mgr Sylwia Nupryjonek : sylwia.nupryjonek@usz.edu.pl
mgr Ewa Stefanowska:ewa.stefanowska@usz.edu.pl
mgr Jacek Witczak: jacek.witczak@usz.edu.pl
mgr Małgorzata Woźniak – Soby: malgorzata.wozniak-soby@usz.edu.pl

mgr Iwona Niedzielska: iwona.niedzielska@usz.edu.pl
mgr Justyna Stankiewicz -Rycielska: justyna.stankiewicz-rycielska@usz.edu.pl

Lektorzy:
mgr Martina Grabowska : martina.grabowska@usz.edu.pl
mgr Mirosław Mikołajczyk : miroslaw.mikolajczyk@usz.edu.pl
mgr Izabela Grzesik:izabela.grzesik@usz.edu.pl
mgr Katarzyna Radziecka – Filipowiak: katarzyna.radziecka-filipowiak@usz.edu.pl

mgr Iwona Rokita-Lisiecka : iwona.rokita-lisiecka@usz.edu.pl

ZESPÓŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Starsi Wykładowcy:
mgr Anita Frydrycka ; anita.frydrycka@usz.edu.pl
mgr Kajetana Gutt – Jakubiak: kajetana.gutt-jakubiak@usz.edu.pl
mgr Joanna Świątkowska: joanna.swiatkowska@usz.edu.pl

Wykładowcy:
mgr Magdalena Kisiel – Spychała: magdalena.kisiel-spychala@usz.edu.pl
mgr Dorota Matkowska-Klatt : dorota.matkowska-klatt@usz.edu.pl
mgr Joanna Paśnicka – Stopa: joanna.pasnicka-stopa@usz.edu.pl

ZESPÓŁ JĘZYKÓW NOWOŁACIŃSKICH i SŁOWIAŃSKICH

JĘZYK FRANCUSKI

Starsi Wykładowcy:
mgr Regina Ptak regina.ptak@usz.edu.pl – kierownik zespołów neołacińskich i słowiańskich

JĘZYK ŁACIŃSKI

Starsi Wykładowcy
mgr Jolanta Słoboda: jolanta.sloboda@usz.edu.pl

WYKŁADOWCA
mgr Jowita Zabuska:jowita.zabuska@usz.edu.pl

ZESPÓŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Starsi Wykładowcy:
mgr Lucyna Smędzik:lucyna.smedzik@usz.edu.pl