Siedzibą ACKJ jest budynek położony w Szczecinie przy ulicy Wawrzyniaka 15.
Modernizacja obiektu została sfinansowana z budżetu projektu unijnego kwotą prawie 4 milionów złotych. Dzięki czemu jest on przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie. W budynku znajduje się kilkanaście sal wykładowych w tym laboratoria językowe, sala komputerowa, sala konferencyjna, sala wyposażona w tablicę multimedialną, całość o powierzchni ponad 1500m2 z czego duża część dostępna jest dla osób niepełnosprawnych.

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) powstało w ramach projektu wpisanego w programy i standardy Unii Europejskiej. Jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Priorytetu Pierwszego – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”.