Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) jest strukturą organizacyjną, która wchłonęła istniejące do tej pory na zasadzie autonomicznej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym samym Centrum stało się największym na Pomorzu Zachodnim skupiskiem wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie języków obcych. Jest to zespół prawie 50 osób zatrudnionych na stanowiskach lektora, wykładowcy i starszego wykładowcy.* Większość osób kadry dydaktycznej ACKJ jest jednocześnie tłumaczami przysięgłymi, tłumaczami specjalistycznymi oraz licencjonowanymi egzaminatorami w zakresie języków obcych.